Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Nabór do Społecznej Rady Sportu i Kultury 

Ogłoszenie

Regulamn

Wniosek

 
Obowiązuje od: 2012-12-06   Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 12:24:52, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
INFORMACJA  
 Dotyczy: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Obowiązuje od: 2012-12-02   Data wprowadzenia informacji 2012-12-03 15:14:52, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Ogłoszenie  
 dotyczące przyjęcia Uchwały Nr XXV/110/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów obejmującego miejscowość Bronisławów
Obowiązuje od: 2012-11-06   Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 10:21:17 Informację zaktualizowano 2012-11-13 10:21:44, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
INFORMACJA  
 dot.: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2012-10-26 08:11:57, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: 2012-10-25
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW O KONSULTACJACH
SPOŁECZNYCH  
w sprawie Programu współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 
Obowiązuje od: 2012-10-18   Data wprowadzenia informacji 2012-10-18 13:42:12, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zawiadomienie Wójta Gminy Baranów o wszczęciu
postępowania  
Zawiadomienie Wójta Gminy Baranów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej NN w działkach nr ew. 159/10, 126, 124/1 we wsi Bronisławów Gmina Baranów. Treść zawiadomienia w postaci pliku PDF
Data wprowadzenia informacji 2012-08-07 14:10:31 Informację zaktualizowano 2012-08-07 14:15:01, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
UTYLIZACJA ZALEGAJĄCEGO AZBESTU 

Informacja - Nabór wniosków o odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest zalegających na nieruchomościach

Regulamin

 
Obowiązuje od: 2012-06-28   Data wprowadzenia informacji 2012-06-28 08:58:09 Informację zaktualizowano 2012-06-28 09:00:50, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Ogłoszenie o konkursie  

Najładniejsza zagroda wiejska w Gminie Baranów 2012

Regulamin konkursu

 
Obowiązuje od: 2012-06-18   Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 12:39:11, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA - informacja dla
Rolników 

Informacja

Wniosek o oszacowanie strat

 
Obowiązuje od: 2012-04-10   Data wprowadzenia informacji 2012-04-10 14:43:12, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym  
Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Baranów  
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 12:58:54, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym  
Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowościach Wyczółki i Murowaniec gmina Baranów  
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 12:57:51, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 20/2012  
 w sprawie skróconego czasu pracy Urzędu Gminy w Baranowie
 
Obowiązuje od: 2012-03-02   Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 12:55:50, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Ogłoszenie 
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów obejmującego wieś Bronisławów 
Obowiązuje od: 2012-03-30   Data wprowadzenia informacji 2012-03-30 13:22:00, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Apel Wójta Gminy Baranów do mieszkańców gminy  
Nie wypalajmy traw!  
Data wprowadzenia informacji 2012-03-27 14:58:10 Informację zaktualizowano 2012-03-27 14:58:47, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w
Golach 

Nabór do Gminnego Przedszkola w Cegłowie na rok szkolny 2012/2013

 
Obowiązuje od: 2012-03-01   Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 09:05:06 Informację zaktualizowano 2012-03-05 09:06:25, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Beata Jackowska
Uwaga Rolnicy! 

Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego!

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 
Obowiązuje od: 2011-12-22   Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 10:50:14 Informację zaktualizowano 2011-12-22 10:51:10, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Katarzyna Mazgaj
Informacja  
 dotycząca zmiany stawki za zużycie 1 m³ wody
Obowiązuje od: 2011-12-21   Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 09:36:54, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Mariola Brzywczy
Informacja  
 dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
Obowiązuje od: 2011-12-09   Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 14:23:43, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Informacja dotycząca dowodów osobistych  
 Jeśli byłeś jednym z pierwszych posiadaczy nowego plastikowego dowodu osobistego - to lepiej sprawdź termin jego ważności ponieważ właśnie mija 10 lat od jego wydania.
Obowiązuje od: 2011-12-02   Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:21:04, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Janina Dobrosz
 
 Odrolnenie miejscowości Bronisławów
Obowiązuje od: 2009-05-20   Data wprowadzenia informacji 2009-05-20 10:02:12, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
INFORMACJA 
 Dotyczy: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 12:45:15, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Ogłoszenie 

W dniu 19 listopada 2008 r. (środa) Urząd Gminy w Baranowie czynny do godz.15:00.

 
Obowiązuje od: 2008-11-12   Data wprowadzenia informacji 2008-11-12 15:50:03 Informację zaktualizowano 2008-11-12 15:50:30, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
 
 Komunikat Wójta Gminy Baranów w sprawie dofinansowania kosztów nauki niepełnosprawnego w ramach programu "Uczeń na wsi"
Obowiązuje od: 2008-08-25   Data wprowadzenia informacji 2008-08-29 10:39:17 Informację zaktualizowano 2011-12-08 15:10:31, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
 
 Komunikat Wójta Gminy Baranów w sprawie pomocy materialnej dla uczniów - Stypendia Szkolne
Obowiązuje od: 2008-08-25   Data wprowadzenia informacji 2008-08-29 10:37:31 Informację zaktualizowano 2011-12-08 15:10:18, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
 
 Komunikat Wójta Gminy Baranów w sprawie dofinansowania zakupu podręczników
Obowiązuje od: 2008-08-25   Data wprowadzenia informacji 2008-08-29 10:35:46 Informację zaktualizowano 2011-12-08 15:09:59, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
INWENTARYZACJA AZBESTU NA TERENIE GMINY BARANÓW 

Wójt Gminy Baranów uprzejmie informuje, iż w dniach 11 sierpnia 2008 r. do 31 października na terenie naszej Gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających azbest.

Wykonawcą inwentaryzacji oraz Gminnego Planu Usuwania Azbestu jest Firma WGS84 Polska Sp. z o. o. Pracownicy firmy wykonującej inwentaryzację posiadają pisemne upoważnienia do wykonywania inwentaryzacji azbestu podpisane przez Zastępcę Wójta – Dariusza Dąbrowskiego.

Bardzo proszę wszystkich mieszkańców naszej Gminy o udzielenie wyjaśnień pracownikom firmy inwentaryzacyjnej, co umożliwi sprawny przebieg procesu inwentaryzacji azbestu na terenie naszej Gminy.

Z poważaniem
Andrzej Kolek
Wójt Gminy Baranów

 
Obowiązuje od: 2008-08-19   Data wprowadzenia informacji 2008-08-20 08:40:46, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obowiązuje od: 2008-07-14   Data wprowadzenia informacji 2008-07-14 15:35:54, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Dariusz Dąbrowski
 
 Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie linii oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Pułapina
Obowiązuje od: 2008-07-09   Data wprowadzenia informacji 2008-07-10 14:49:16, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Dariusz Dąbrowski
 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Baranowie informuje, iż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. gminy zostały zobowiązane do opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Zwracamy się do osób zainteresowanych, mieszkańców  o zapoznanie się oraz ewentualne  wniesienie uwag lub propozycji rozwiązań dla wypracowanych celów i działań zaproponowanych w dokumencie w terminie  do 15 lipca 2008 r.

Dziękuję za współpracę
Wójt Gminy Baranów

 Projekt - Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baranów na lata 2008-2014
Data wprowadzenia informacji 2008-06-18 14:17:27, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Halina Tomczyszyn
 
 Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przedszkola wraz z zapleczem i placem zabaw
Obowiązuje od: 2008-06-13   Data wprowadzenia informacji 2008-06-13 14:03:53 Informację zaktualizowano 2008-06-13 14:26:51, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Dariusz Dąbrowski
wersja do druku