Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2008 strona główna 

2008
Zarządzenie Nr 1/2008  

 

 w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Baranów na 2008 rok
Obowiązuje od: 2008-01-07   Data wprowadzenia informacji 2008-05-27 15:44:26 Informację zaktualizowano 2008-05-29 08:42:21, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 2/2008 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2008 rok 
 zarz2.doc
Obowiązuje od: 2008-01-24   Data wprowadzenia informacji 2008-05-27 15:46:10, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 3/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r.  
 w sprawie powołania Komisji d/s likwidacji środka trwałego
Data wprowadzenia informacji 2008-05-28 15:49:52 Informację zaktualizowano 2008-05-28 15:51:13, wprowadzający: Karolina Kruk
Zarządzenie Nr 4/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. 
 w sprawie regulaminu premiowania dla zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-28 15:55:32, wprowadzający: Karolina Kruk
 
 Załącznik do Zarządzenia Nr 4
Data wprowadzenia informacji 2008-05-28 15:56:45, wprowadzający: Karolina Kruk
Zarządzenie Nr 5/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. 
 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-28 15:57:59, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 6/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. 
 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2008-05-28 15:59:49 Informację zaktualizowano 2008-05-28 16:00:21, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 7/2008 z dnia 17 marca 2008 r. 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji
Data wprowadzenia informacji 2008-05-28 16:01:52, wprowadzający: Karolina Kruk
Zarządzenie Nr 8/2008 z dnia 20 marca 2008 r. 
 w sprawie powoałnia Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Skarbu Państwa
Data wprowadzenia informacji 2008-05-28 16:03:10, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 9 /2008 z dnia 20 marca 2008 r 

Załączniki

Opisówka

Załącznik Nr 10

 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Obowiązuje od: 2008-03-20   Data wprowadzenia informacji 2008-05-28 16:05:21 Informację zaktualizowano 2008-05-28 16:08:06, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 10/2008 
 w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.
Obowiązuje od: 2008-04-28   Data wprowadzenia informacji 2008-05-29 08:34:26, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 11/2008 

Załącznik

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Obowiązuje od: 2008-04-30   Data wprowadzenia informacji 2008-05-29 08:35:25, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 12/2008 

Załącznik

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008 rok
Obowiązuje od: 2008-04-30   Data wprowadzenia informacji 2008-05-29 08:39:07 Informację zaktualizowano 2008-05-29 08:39:50, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 13/2008 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008 rok
Obowiązuje od: 2008-04-30   Data wprowadzenia informacji 2008-05-29 08:40:53, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 14/2008 
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – skontrum w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie
Obowiązuje od: 2008-05-30   Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 12:13:47 Informację zaktualizowano 2008-08-19 14:22:27, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 15/2008 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 Załącznik
Obowiązuje od: 2008-05-21   Data wprowadzenia informacji 2008-06-02 08:48:12 Informację zaktualizowano 2008-06-02 08:49:08, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 16/2008 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008 rok

 Załącznik
Obowiązuje od: 2008-05-26   Data wprowadzenia informacji 2008-06-02 08:51:38 Informację zaktualizowano 2008-06-02 08:55:18, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 17/2008 
 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie
Obowiązuje od: 2008-05-26   Data wprowadzenia informacji 2008-06-02 09:04:50, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 18/2008 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008 rok

Załącznik

 
Obowiązuje od: 2008-06-02   Data wprowadzenia informacji 2008-06-06 12:05:45 Informację zaktualizowano 2008-06-06 12:06:38, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 19/2008 
 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku niewłaściwego zastosowania środków ochrony roślin
Obowiązuje od: 2008-06-02   Data wprowadzenia informacji 2008-06-06 12:20:56, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 20/2008 
 w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.
Obowiązuje od: 2008-06-05   Data wprowadzenia informacji 2008-06-06 12:24:06 Informację zaktualizowano 2008-06-06 12:27:28, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 21/2008 
 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
Obowiązuje od: 2008-06-06   Data wprowadzenia informacji 2008-06-06 12:25:14, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 22/2008 
 w sprawie Gminnego Konkursu pn. „NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W GMINIE BARANÓW
Obowiązuje od: 2008-06-06   Data wprowadzenia informacji 2008-06-06 12:52:10, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 23/2008 
 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej.
Obowiązuje od: 2008-06-09   Data wprowadzenia informacji 2008-06-12 13:58:43, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 24/2008  
 w sprawie powołania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego
Obowiązuje od: 2008-06-09   Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 16:07:01 Informację zaktualizowano 2008-07-18 12:26:49, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: A.Kolek
Zarządzenie Nr 25/2008  
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego - Remont budynku ZS im.Orła Białego w Kaskach
Obowiązuje od: 2008-06-18   Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:38:36, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 26/2008 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego - Modernizacja kompleksu sportowego przy ZS im.Jana Pawła II w Baranowie (etapI)
Obowiązuje od: 2008-06-18   Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:35:53, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: A.Kolek
Zarządzenie Nr 27/2008 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008 rok

 Załączniki do Zarządzenia Nr 27/2008
Obowiązuje od: 2008-06-30   Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 12:50:45 Informację zaktualizowano 2008-07-04 12:52:42, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie 28/2008 
 w sprawie: powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego - Remont dróg gminnych w miejscowosciach Buszyce, Ceglów.
Obowiązuje od: 2008-07-23   Data wprowadzenia informacji 2008-08-19 14:27:01, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 29/2008 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2008

 
Obowiązuje od: 2008-07-28   Data wprowadzenia informacji 2008-09-09 14:18:47 Informację zaktualizowano 2008-09-09 14:23:00, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
 
 Zarządzenie Nr 30/2008 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie
Obowiązuje od: 2008-07-31   Data wprowadzenia informacji 2008-08-29 11:11:17, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 31/2008 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za pierwsze półrocze 2008 roku

Załączniki do Zarządzenia Nr 31/2008

Opisówka

 
Obowiązuje od: 2008-08-28   Data wprowadzenia informacji 2008-09-09 14:25:24, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 32/2008 
 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli
Obowiązuje od: 2008-09-02   Data wprowadzenia informacji 2008-09-02 10:56:51 Informację zaktualizowano 2008-09-09 14:23:37, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 33/2008 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2008

 
Obowiązuje od: 2008-09-16   Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 16:46:42, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 34/2008 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008 rok

Załączniki Nr 1, Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2008

 
Obowiązuje od: 2008-09-16   Data wprowadzenia informacji 2008-09-17 16:48:15, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 35/2008  
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008r.
Obowiązuje od: 2008-09-26   Data wprowadzenia informacji 2008-10-09 10:09:26, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 36/2008 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008r.
Obowiązuje od: 2008-09-30   Data wprowadzenia informacji 2008-10-09 10:11:55, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 37/2008 
 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego - Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowosci Nowa Pulapina
Obowiązuje od: 2008-09-30   Data wprowadzenia informacji 2008-10-17 09:27:26, wprowadzający: Michał Miastowski, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 38/2008 
 w sprawie upowaznienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie do prowadzenia postepowania w sprawie świadczen z funduszu alimentacyjnego i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz upowaznienia do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych
Obowiązuje od: 2008-10-01   Data wprowadzenia informacji 2008-10-17 09:29:31 Informację zaktualizowano 2008-10-17 09:29:56, wprowadzający: Michał Miastowski, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 40/2008 
 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Obowiązuje od: 2008-10-20   Data wprowadzenia informacji 2008-10-20 10:04:10, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 41/2008 

Zarządzenie Nr 41/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008 rok

Załaczniki do Zarządzenia Nr 41/2008

 
Obowiązuje od: 2008-11-13   Data wprowadzenia informacji 2008-11-25 09:39:35, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 42/2008 

Zarządzenie Nr 42/2008 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

Załącznik do Zarządzenie Nr 42/2008

Projekt uchwały budżetowej na 2009 rok

Załączniki do uchwały budżetowej na 2009 rok

 
Obowiązuje od: 2008-11-14   Data wprowadzenia informacji 2008-11-18 08:17:17, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andzej Kolek
Zarządzenie Nr 43/2008 
 Zarządzenie Nr 43/2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego - Dostawa oleju opałowego do budynków: Dom Nauczyciela w Kaskach, Ośrodek Zdrowia w Baranowie, OSP Kaski
Obowiązuje od: 2008-11-18   Data wprowadzenia informacji 2008-11-25 09:45:59, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
ZARZADZENIE Nr 44/2008 
 w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wójta na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2009-11-18 15:41:18, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
Zarządzenie Nr 45/2008 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008 rok

Załączniki

 
Obowiązuje od: 2008-11-25   Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 14:24:07, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 46/2008 

Załącznik

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008 rok

 
Obowiązuje od: 2008-11-25   Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 14:26:14, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 47/2008 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008 rok

Załącznik

 
Obowiązuje od: 2008-11-25   Data wprowadzenia informacji 2008-12-01 14:29:59, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 48/2008 
 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Obowiązuje od: 2008-12-11   Data wprowadzenia informacji 2008-12-15 09:31:04, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 49/2008 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008 rok
Obowiązuje od: 2008-12-11   Data wprowadzenia informacji 2008-12-19 08:44:35, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 50/2008 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008 rok
Obowiązuje od: 2008-12-11   Data wprowadzenia informacji 2008-12-19 08:50:40, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 51/2008 
 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Cegłowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 12:20:18, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 52/2008 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008 rok
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-01-26 08:18:42 Informację zaktualizowano 2009-01-26 08:22:59, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 53/2008 
 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta
Obowiązuje od: 2008-12-31   Data wprowadzenia informacji 2009-01-26 08:25:37 Informację zaktualizowano 2009-01-26 08:27:16, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 54/2008 
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2008 rok
Obowiązuje od: 2008-01-31   Data wprowadzenia informacji 2009-01-29 09:43:41, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 55/2008 
 Zarządzenie Nr 55/2008 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Baranów iplanu kontroli w jednostkach podporządkowanych w 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-28 12:02:11 Informację zaktualizowano 2010-01-05 09:21:40, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
wersja do druku