Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° Sprawozdania z wykonania budżetu
° Wieloletnia Prognoza Finansowa
° Fundusz sołecki
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
 

2013 rok

Zarządzenie Nr 86/2012 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Baranów na 2013 rok

Załączniki do Zarządzenia Nr 86/2012

Uchwała Nr Pł.430.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Baranów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów

Uchwała Nr Pł.431.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Baranów projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-14 11:35:14 Informację zaktualizowano 2012-12-14 11:35:50, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
 

2012 rok

Zmiany w budżecie opublikowane w zakładce Zarządzenie Wójta

Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2012 r. Nr XVI/65/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr Pł.405.11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Baranów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2012 rok

Uchwała Nr Pł.406.11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Baranów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Baranów na 2012 rok

Uchwała Nr Pł.62.2012 Składu Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej

Uchwała Nr Pł.63.2012 Składu Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr Pł.378.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie wydania opinii o możłiwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Baranów

 
Obowiązuje od: 2011-12-07   Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 10:09:06 Informację zaktualizowano 2012-02-13 10:36:06, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
 

2011 rok

 

Zmiany w budżecie opublikowane w zakładce Zarządzenia Wójta

Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2011 Nr V/13/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2011 roku

Załącznik do Uchwały

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii przedłożenia przez Wójta Gminy Baranów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2011 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Baranów projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uchwała Nr 88/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej

Uchwała Nr 89/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-29 09:42:56 Informację zaktualizowano 2011-12-07 09:27:40, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
2010 rok 

2010 rok

 

Zmiany w budżecie opublikowane w zakładce Zarządzenia Wójta

Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2010 Nr XXXIV/178/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku

Załaczniki do Uchwały Nr XXXIV/178/2009

Uchwała nr 350/P/2009 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Baranów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2010 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu.

 
Obowiązuje od: 2009-12-17   Data wprowadzenia informacji 2009-12-28 09:54:18 Informację zaktualizowano 2011-12-07 09:28:36, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
 

2009 rok

 

Zmiany w budżecie opublikowane w zakładce Zarządzenia Wójta

Uchwała Nr XXII/125/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baranów na 2009 rok.

Załączniki

 
Obowiązuje od: 2008-12-18   Data wprowadzenia informacji 2008-12-29 08:37:39 Informację zaktualizowano 2011-12-07 09:30:54, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
 

2008 rok

 

Zmiany w budżecie opublikowane w zakładce Zarządzenia Wójta

Uchwała Nr XII/76/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baranów na rok 2008.

 Załączniki 1-12
Data wprowadzenia informacji 2008-05-19 08:59:10 Informację zaktualizowano 2011-12-07 09:31:47, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
 

2007 rok

Zmiany w budżecie opublikowano w zakładce Zarządzenia Wójta

Uchwała Nr III/20/2006 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

Część opisowa

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-14 09:21:50 Informację zaktualizowano 2011-12-07 09:33:19, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
 

2006 rok

Zmiany w budżecie opublikowano w zakładce Zarządzenia Wójta

Uchwała Nr XXXIII/185/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranów na rok 2006

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-14 09:28:47 Informację zaktualizowano 2011-12-07 09:34:31, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
 

2005 rok

 

Zmiany w budżecie opublikowano w zakładce Zarządzenia Wójta

 Uchwała Nr XXIV/137/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranów na rok 2005
Data wprowadzenia informacji 2008-11-26 13:10:52 Informację zaktualizowano 2011-12-07 09:38:25, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
 

2004 rok

Uchwała Nr XV/93/2004 z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranów na rok 2004

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-09 12:40:47 Informację zaktualizowano 2010-02-09 12:41:11, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak

Zobacz:
 Sprawozdania z wykonania budżetu .  Wieloletnia Prognoza Finansowa .  Fundusz sołecki  . 
wersja do druku