Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
° Regulamin
° Jak załatwić sprawę
° Ewidencje i rejestry
° Wykaz stanowisk
° Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
° Przeprowadzone kontrole
° Upoważnienia
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy strona główna 

Urząd Gminy
 

URZĄD GMINY W BARANOWIE

ADRES:
Baranów, ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów
powiat grodziski
woj. mazowieckie


GODZINY PRACY:
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8:00 - 16:00
środa w godz. 8:00 - 17:00
piątek w godz. 8:00 - 15:00

 

W sprawach skarg i wniosków przyjmują w Urzędzie Gminy w Baranowie:
- Wójt Gminy: we wtorki od godz. 15:00 do godz. 16:30,
- Kierownicy referatów i pracownicy zajmujący stanowiska samodzielne: każdego dnia w godzinach pracy urzędu.

Jeżeli dzień przyjęć przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu następnym.

Przewodniczący Rady Gminy – Roman Bodych przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 8:30 – 10:30.

 
Obowiązuje od: 2008-07-17   Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 11:04:03 Informację zaktualizowano 2011-02-21 09:43:06, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Karolina Kruk
Telefony: 

Centrala

46/858-13-51
Sekretariat 46/858-13-50
Sekretarz 46/858-13-53
Skarbnik 46/858-13-54
Księgowość 46/858-13-55
Podatki 46/858-13-56
Rozliczenie wody 46/858-13-67
Urząd Stanu Cywilnego 46/858-13-58
Zamówienia publiczne, inwestycje 46/858-13-60
Ochrona środowiska 46/858-13-61
Zagospodarowanie przestrzenne 46/858-13-62
Ewidencja Działalności Gospodarczej 46/858-13-63
Oświata 46/858-13-64
Obrona Cywilna 46/858-13-65
Ośrodek Doradztwa Rolniczego/Bielice 46/858-13-66
Kasa 46/858-13-67
FAX 46/856-03-24

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-06 08:53:06 Informację zaktualizowano 2012-01-04 10:15:12, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak

Zobacz:
 Regulamin .  Jak załatwić sprawę  .  Ewidencje i rejestry .  Wykaz stanowisk  .  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze .  Przeprowadzone kontrole .  Upoważnienia  . 
wersja do druku