Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje nieudostępnione strona główna 

Informacje nieudostępnione
 

Zgodnie z art. 10, ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. 01.112.1198/ informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.1).

Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. 01.112.1198/ informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
1.  wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy. Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Obowiązuje od: 2008-09-11   Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 08:31:45 Informację zaktualizowano 2011-12-09 12:23:21, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: K.Kruk
wersja do druku