Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konsultacje społeczne strona główna 
w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów"
2012-12-10 12:55:06
  ...więcej

w sprawie przyjęcia zarządzenia w sprawie ustalenia składu i zasad powołania członków Społecznej Rady Sportu i Kultury Gminy Baranów oraz ustalenia regulaminu jej działania
2012-11-21 16:35:05
Zarządzenie Nr 85/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych   ...więcej

w sprawie Programu współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
2012-10-18 13:39:16
  ...więcej

w sprawie wydania zgody na lotnicze wykorzystanie terenu w miejscowości Baranów
2012-02-20 15:43:19
  ...więcej

w sprawie Programu współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2012-01-31 14:57:24
  ...więcej

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
2012-01-31 14:55:09
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6