Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2012 strona główna 

2012
Zarządzenie Nr 1/2012 
 w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie
Obowiązuje od: 2012-01-05   Data wprowadzenia informacji 2012-01-16 11:58:26, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 2/2012 
 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Baranów na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-01-05   Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 11:52:39, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 3/2012 
 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-01-05   Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 10:24:09 Informację zaktualizowano 2012-03-05 08:14:08, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 4/2012 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarząowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Baranów w roku 2012
Obowiązuje od: 2012-01-25   Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 09:26:11, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 5/2012 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-01-30   Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 10:26:28, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 6/2012 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-01-30   Data wprowadzenia informacji 2012-02-29 11:28:11, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 7/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Remont drogi gminnej nr G000003.1 (Strumiany Dolne) - Wyczółki - dr. gminna nr 150105W - (Pułapina Nowa) w miejscowości Strumiany Dolne dz. nr ewid 55 od km 0+000 do km 0+700”
Obowiązuje od: 2012-02-15   Data wprowadzenia informacji 2012-02-24 12:09:54, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 8/2012 
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Obowiązuje od: 2012-02-20   Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 15:36:59, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 9/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Dostawa paliwa etyliny Pb-95 i oleju napędowego"
Obowiązuje od: 2012-02-22   Data wprowadzenia informacji 2012-02-29 11:26:03, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 10/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. "remont drogi gminnej w miejscowości Kaski ul. Olszowa dz. ewid. 336"
Obowiązuje od: 2012-02-28   Data wprowadzenia informacji 2012-02-29 11:30:08, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 11/2012 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowej na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-02-29   Data wprowadzenia informacji 2012-03-05 11:09:09, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 12/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont budynku "Urzędu Gminy w Baranowie"
Obowiązuje od: 2012-03-14   Data wprowadzenia informacji 2012-03-26 10:34:54, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 13/2012 
 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka - członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach
Obowiązuje od: 2012-03-19   Data wprowadzenia informacji 2012-03-20 08:52:29, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 14/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn "Świadczenie usług koparko-ładowarką na terenie Gminy Baranów"
Obowiązuje od: 2012-03-22   Data wprowadzenia informacji 2012-03-26 11:05:43, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 15/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowościach Wyczółki i Murowaniec gmina Baranów"
Obowiązuje od: 2012-03-29   Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 10:12:36 Informację zaktualizowano 2012-04-04 10:13:18, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 16/2012  
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2011 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:09:27, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 17/2012 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-03-30   Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 09:14:01, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 18/2012 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-03-30   Data wprowadzenia informacji 2012-04-18 09:17:49, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 19/2012 
 w sprawie pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Baranów
Obowiązuje od: 2012-04-02   Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 12:54:42, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 20/2012 
 w sprawie skróconego czasu pracy Urzędu Gminy w Baranowie
Obowiązuje od: 2012-04-02   Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 12:52:39, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 21/2012 
 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie
Obowiązuje od: 2012-04-02   Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 10:15:03, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 22/2012 
 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przewciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Baranów
Obowiązuje od: 2012-04-02   Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 10:16:38, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 23/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonannie zamówienia publicznego pn Indywidualizacjia procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I - III szkół podstawowych w Gminie Baranów
Obowiązuje od: 2012-04-03   Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 11:07:18, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 24/2012 
 w sprawie wprowadzenia poradnika dla stażystów pn "Vademecum stażysty - wydanie na kadencję 2010-2014".
Obowiązuje od: 2012-04-03   Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 12:18:55, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 25/2012  
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2012
Obowiązuje od: 2012-04-27   Data wprowadzenia informacji 2012-05-07 09:56:18, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 26/2012 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-04-27   Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 11:11:55, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 28/2012 
 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy baranów z dnia 07.05.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Baranowie
Obowiązuje od: 2012-04-27   Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 11:30:47, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 29/2012 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-05-24   Data wprowadzenia informacji 2012-05-31 13:18:37, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 30/2012 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-05-12   Data wprowadzenia informacji 2012-06-13 08:12:40 Informację zaktualizowano 2012-06-13 08:13:45, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 31/2012 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-05-28   Data wprowadzenia informacji 2012-06-13 08:16:22, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarzadzenie Nr 32/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu niegraniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: pn. "Remont budynku Urzedu Gminy w Baranowie"
Obowiązuje od: 2012-06-01   Data wprowadzenia informacji 2012-07-12 08:31:37, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarzadzenie Nr 33/2012 
 w sprawie powołania Komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku niewłasciwego zastosowania środków ochrony roślin
Obowiązuje od: 2012-06-06   Data wprowadzenia informacji 2012-06-27 09:54:34, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 34/2012 
 w sprawie Gminnego Konkursu pn."Najładniejsza zagroda wiejska w Gminie Baranów 2012"
Obowiązuje od: 2012-06-11   Data wprowadzenia informacji 2012-06-12 13:32:17, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 35/2012 
 w sprawie upowaznienia do prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postepowania i wydawania w tych sprawach decyzji, w tym przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odbierania oświadczeń majątkowych
Obowiązuje od: 2012-06-11   Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 14:27:34, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 36/2012 
 w sprawie upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
Obowiązuje od: 2013-06-11   Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 14:43:59, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 37/2012 
 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawch świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji
Obowiązuje od: 2012-06-11   Data wprowadzenia informacji 2012-06-27 09:12:40, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 38/2012 
 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń rodzinnych w tym wydawania decyzji
Obowiązuje od: 2012-06-11   Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 15:00:02, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 39/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn:"Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I -III szkół podstawowych w Gminie Baranów
Obowiązuje od: 2012-06-20   Data wprowadzenia informacji 2012-06-27 09:31:24 Informację zaktualizowano 2012-06-27 09:47:38, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 40/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonananie zamówienia publicznego pn: "Remont placu przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie pow. grodziski, woj mazowieckie, dz. nr ew.147/1"
Obowiązuje od: 2012-06-21   Data wprowadzenia informacji 2012-06-27 09:43:59, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 42/2012 

w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik 2

Załącznik Nr 3

 
Obowiązuje od: 2012-06-26   Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 08:33:06, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarzadzenie Nr 43/2012 

Załączniki Nr 2-4

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2012

Załącznik Nr 1

Załączniki Nr 2-4

 
Obowiązuje od: 2012-06-28   Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 08:41:33, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarzadzenie Nr 44/2012 

w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 
Obowiązuje od: 2012-06-28   Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 08:50:56, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 45/2012 
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Obowiązuje od: 2012-07-04   Data wprowadzenia informacji 2012-07-25 08:32:21, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarzadzenie Nr 46/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.:"Remont drogi gminnej w m. Boża Wola ul. Szkolna gm Baranów, pow. grodziski, woj. mazowieckie dz. nr ew.147/1"
Obowiązuje od: 2012-07-04   Data wprowadzenia informacji 2012-07-12 08:25:10, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 47/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Remont drogi gminnej w m.Boża Wola, ul. Kolejowa gm Baranów, pow. grodziski, woj.mazowieckie dz.nr ew.47 i 72 - etap I"
Obowiązuje od: 2012-07-04   Data wprowadzenia informacji 2012-07-12 08:28:52, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarzadzenie Nr 48/2012 
 w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Cegłowie
Obowiązuje od: 2012-07-04   Data wprowadzenia informacji 2012-07-12 08:19:03 Informację zaktualizowano 2012-07-16 08:26:33, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarzadzenie Nr 49/2012 
 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 roku – ,,Wyprawka szkolna”
Obowiązuje od: 2012-07-04   Data wprowadzenia informacji 2012-07-19 15:37:37, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarzadzenie Nr 51/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu niegraniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: pn. "Remont drogi gminnej ul. Parkowa w Bożej Woli - etap I i przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Bożej Woli".
Obowiązuje od: 2012-07-18   Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 08:19:20, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarzadzenie Nr 52/2012 
 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Gminnego Konkursu "Najpiękniejsza zagroda wiejska w Gminie Baranów"
Obowiązuje od: 2012-07-25   Data wprowadzenia informacji 2012-07-26 11:23:20, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 53/2012 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-07-27   Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 11:18:53, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 55/2012 

w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok.

Załacznik nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 
Obowiązuje od: 2012-08-14   Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 11:20:34, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 54/2012 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-08-17 10:07:56, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarzadzenie Nr 56/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu niegraniczonego na wykonanie zamówienia publicznego - Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego - etap I oraz bieżni sportowej - etap II we wsi Kaski Gmina Baranów
Obowiązuje od: 2012-08-14   Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 08:48:32, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 57/2012 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-08-21   Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 09:32:10, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Anrzej Kolek
Zarządzenie 58/2012 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowej na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-08-21   Data wprowadzenia informacji 2012-09-14 11:23:56, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 59/2012 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za pierwsze półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Załącznik Nr 1 - opis

Załącznik Nr 2 - opis

Tabele

Tabele

Tabele

 
Obowiązuje od: 2012-08-28   Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 10:15:26, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Anrzej Kolek
Zarządzenie Nr 60/2012 
 Zarządzenie Wójta gminy Baranów z dnia 28 sierpnia 2012 roku, zmieniające uchwałę budżetową Gminy Baranów na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-04 20:08:04, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
Zarządzenie Nr 61/2012 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-08-28   Data wprowadzenia informacji 2012-09-14 11:22:06, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarzadzenie Nr 62/2012 
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Obowiązuje od: 2012-09-05   Data wprowadzenia informacji 2012-09-06 15:54:18 Informację zaktualizowano 2012-09-06 15:55:00, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarzadzenie Nr 63/2012 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-09-05   Data wprowadzenia informacji 2012-09-14 11:30:19, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 64/2012  
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowej na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-09-05   Data wprowadzenia informacji 2012-11-02 09:10:16, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 65/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonannie zamówienia publicznego pn: Budowa siecie wodociągowej na ternie działek o nr ew.:264 Stanisławów, 302/1,302/2,302/3,542 Baranów, 255/5,259 Kopiska
Obowiązuje od: 2012-09-05   Data wprowadzenia informacji 2012-09-14 10:13:24, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 66/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonannie zamówienia publicznego pn:"Dostawa samochodu specjalnego typu bus 9-osobowy, wsparcia działań ratowniczych"
Obowiązuje od: 2012-09-05   Data wprowadzenia informacji 2012-09-14 10:15:17, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 67/2012 
 w sprawie powołania Koordynatora CAF
Obowiązuje od: 2012-09-19   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 15:20:32 Informację zaktualizowano 2012-09-20 15:20:56, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 68/2012 
 w sprawie powołania zespołu do samooceny CAF
Obowiązuje od: 2012-09-19   Data wprowadzenia informacji 2012-09-20 15:21:39, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 69/2012 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-09-20   Data wprowadzenia informacji 2012-11-02 08:56:35 Informację zaktualizowano 2012-11-02 08:57:16, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 70/2012 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowej na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-09-20   Data wprowadzenia informacji 2012-11-02 08:58:43, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 71/2012 
 w sprawie modułów zadaniowych realizowanych w Urzędzie Gminy w Baranowie w sytuacjach wprowadzenia na obszarze kraju stopni alarmowych
Obowiązuje od: 2012-09-20   Data wprowadzenia informacji 2012-11-06 14:29:57, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 72/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu niegraniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Regów dz. nr ew. 194/2, 238/2"
Obowiązuje od: 2012-09-27   Data wprowadzenia informacji 2012-11-02 09:00:47, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 73/2012 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-09-27   Data wprowadzenia informacji 2012-11-02 09:02:34, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 74/2012 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowej na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-09-27   Data wprowadzenia informacji 2012-11-02 09:03:43, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 75/2012 
 w sprawie wyborów do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Baranów
Obowiązuje od: 2012-09-27   Data wprowadzenia informacji 2012-11-02 09:05:17, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 76/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn:"Usługi edukacyjne w ramach projektu "Dziecieca Akademia Przyszłości" w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Baranów"
Obowiązuje od: 2012-10-02   Data wprowadzenia informacji 2012-11-06 14:31:58 Informację zaktualizowano 2012-11-08 13:10:30, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 77/2012  
 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: pn. „DOSTAWA LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO NA CELE GRZEWCZE W ILOŚCI DO 40.000 LITRÓW W SEZONIE GRZEWCZYM 2012/2014 DO JEDNOSTEK ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W BARANOWIE”
Obowiązuje od: 2012-10-26   Data wprowadzenia informacji 2012-11-13 11:35:38 Informację zaktualizowano 2012-11-13 11:37:31, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 78/2012 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-10-26   Data wprowadzenia informacji 2012-11-02 09:06:47, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 79/2012  
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowej na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-10-26   Data wprowadzenia informacji 2012-11-02 09:08:16, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 80/2012  
 w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli z zajmowanego stanowiska
Obowiązuje od: 2012-10-26   Data wprowadzenia informacji 2012-11-06 14:33:39 Informację zaktualizowano 2012-11-08 13:10:10, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 81/2012 
 w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli
Obowiązuje od: 2012-10-31   Data wprowadzenia informacji 2012-11-06 14:35:16, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 83/2012  
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-12-31   Data wprowadzenia informacji 2012-11-07 10:41:59, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 85/2012 
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Obowiązuje od: 2012-11-09   Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 16:27:59, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 86/2012 

Załącznik

 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Baranów na 2013 rok
Obowiązuje od: 2012-11-14   Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 12:01:56, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 87/2012 

Załącznik

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2013-2017
Obowiązuje od: 2012-11-14   Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 12:02:44, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 89/2012 
 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem o pojemności 3500 dm3 przeznaczonego dla OSP Baranów i zakupionego w oparciu o umowę nr INW/40/2012, WI.2370/17/2012 z dnia 15.10.2012 r.
Obowiązuje od: 2012-11-14   Data wprowadzenia informacji 2012-12-04 09:58:33, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 91/2012 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowej na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-11-23   Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 09:02:18 Informację zaktualizowano 2012-12-10 11:00:33, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 93/2012  
 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Społecznej Rada Sportu i Kultury gminy Baranów oraz ustalenia regulaminu jej działania
Obowiązuje od: 2012-12-06   Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 11:05:08, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 94/2012 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Regulamin

 
Obowiązuje od: 2012-12-06   Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 12:49:04 Informację zaktualizowano 2012-12-10 12:53:29, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 95/2012 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-12-05   Data wprowadzenia informacji 2012-12-13 08:47:54, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 97/2012 
 w sprawie przyjęcia Planu Komunikacji Projektu Samooceny CAF w Urzędzie Gminy w Baranowie
Obowiązuje od: 2012-12-12   Data wprowadzenia informacji 2012-12-14 13:56:15, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 98/2012 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonannie zamówienia publicznego pn:"Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Baranów - część II"
Obowiązuje od: 2012-12-12   Data wprowadzenia informacji 2012-12-14 13:57:56, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 99/2012  
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2012
Obowiązuje od: 2012-12-13   Data wprowadzenia informacji 2012-12-20 11:49:16, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 100/2012 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowej na 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-12-13   Data wprowadzenia informacji 2012-12-20 11:43:01, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 101/2012 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-12-21   Data wprowadzenia informacji 2012-12-28 14:31:32, wprowadzający: Michał Miastowski, autor: Andrzej Kolek
wersja do druku