Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór na rachmistrza strona główna 

Nabór na rachmistrza
 
Gminne Biuro Spisowe w Baranowie ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który odbędzie się w okresie od 01 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

Nabór odbywa się od dnia 6 grudnia 2010 r. do 14 grudnia 2010 r.

Kandydaci na rachmistrza spisowego powinni złożyć:

 • Kwestionariusz osobowy - załącznik
 • Curriculum vitae,
 • Dyplom ukończenia szkoły /uczelni (wykształcenie co najmniej średnie),
 • Oświadczenie o korzystaniu  z pełni praw publicznych - załącznik
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) - załącznik

Dodatkowo kandydat na rachmistrza powinien być;

 • dyspozycyjny,
 • w  pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzać wywiady,
 • asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenie rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • pełnoletni (mieć ukończone 18 lat),
 • z racji przeprowadzania spisu w formie elektronicznej  dobra znajomość obsługi komputera,

Uwaga!

Liczba rachmistrzów przypadająca na obszar Gminy wynosi 2 osoby.
W przypadku, gdy wpłynie większa ilość zgłoszeń dopuszcza się w Państwa obecności losowanie.

Lider GBS w Baranowie
Wanda Wójtowicz

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-22 11:34:56 Informację zaktualizowano 2011-02-22 11:36:29, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Wanda Wójtowicz
Wyniki naboru  

W dniu 20 grudnia 2010 r. w wyniku losowania, które przeprowadziło Gminne Biuro Spisowe na rachmistrzów spisowych wylosowani zostali:

 • Pani Katarzyna Skrzypczyńska
 • Pan Paweł Szymański.


Lider GBS w Baranowie
Wanda Wójtowicz

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-22 11:37:40 Informację zaktualizowano 2011-02-22 11:37:58, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Wanda Wójtowicz
wersja do druku