Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje strona główna 

Informacje
 

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011 roku będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno-społecznej oraz społeczno-ekonomicznej, w zakresie  i terminach określonych przez Komisję Europejską.

Spis powszechny obejmuje:
• osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach nie będących mieszkaniami,
• mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami,
• osoby nie mające miejsca zamieszkania

Narodowy Spis Powszechny  Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony  na terenie  naszego kraju w dniach od 01 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. według stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz. 2400.

NSP będzie poprzedzony obchodem przedspisowym. Obchód odbędzie się w dniach od 01 marca 2011 r. do 17 marca 2011 r. Ma on na celu zapoznanie rachmistrza z terenem, na którym będzie dokonywał spisu i dokonanie aktualizacji wykazu adresowo-mieszkaniowego.

Lider Gminnego Biura Spisowego
Wanda Wójtowicz

 
Obowiązuje od: 2011-02-22   Data wprowadzenia informacji 2011-02-22 11:32:35, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Wanda Wójtowicz
wersja do druku