Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
° 2008 r.-Ogłoszenia o zamówieniu
° 2008 r. - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
° 2009r.- Ogłoszenie o zamówieniu
° 2009 r. - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
° Przetargi 2010
° Przetargi 2011
° Przetargi 2012
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 

Przetargi

Zobacz:
   2008 r.-Ogłoszenia o zamówieniu
   2008 r. - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
   2009r.- Ogłoszenie o zamówieniu
   2009 r. - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
   Przetargi 2010
   Przetargi 2011
   Przetargi 2012
wersja do druku