Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2011 strona główna 

2011
Zarządzenie Nr 1/2011 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn "Konserwacja oswietlenia drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Baranów w latach 2011-2013"
Obowiązuje od: 2011-01-21   Data wprowadzenia informacji 2011-02-02 14:02:43, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 2/2011 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn " Wykonanie usług Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn "Racjonalna gospodarka ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego - Gmina Baranów"
Obowiązuje od: 2001-02-02   Data wprowadzenia informacji 2011-02-11 09:36:18, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 3/2011 
 w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Baranów na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-02-08   Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 09:41:15, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 4/2011 
 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-02-08   Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 09:40:09, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 5/2011 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji
Obowiązuje od: 2011-02-17   Data wprowadzenia informacji 2011-02-21 14:32:26, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 6/2011 
 w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich wyborczych - Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Baranów
Obowiązuje od: 2011-02-21   Data wprowadzenia informacji 2011-02-21 14:37:02, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 7/2011 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-03-21   Data wprowadzenia informacji 2011-03-29 09:32:52, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 8/2011 
 w sprawie przekazania niektórych upoważnień kieronikom jednostek organizacyjnych Gminy Baranów do dokonania zmian w planie finansowym jednostki
Obowiązuje od: 2011-03-21   Data wprowadzenia informacji 2011-03-29 09:34:30, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 9/2011 
 w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2011 r w związku Zarządzeniem Nr 8/2011 Wójta Gminy Baranów zmieniającego uchwałę budżetową Gminy Baranów na rok 2011
Obowiązuje od: 2011-03-21   Data wprowadzenia informacji 2011-03-29 09:36:39, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 10/2011 

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2010

Załącznik Nr 1

Załaczniki

Załącznik Nr 3 - opis

Załącznik Nr 3

 
Obowiązuje od: 2011-03-30   Data wprowadzenia informacji 2011-04-22 10:27:31, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 11/2011 
 w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-03-31   Data wprowadzenia informacji 2011-04-26 09:54:32, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 12/2011 
 w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich wyborczych - Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Baranów
Obowiązuje od: 2011-04-07   Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 15:12:10, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 13/2011 
 w sprawie powołąnia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: pn." Obsługa bankowa budżetu Gminy Baranów oraz gminnych jednostek organizacyjnych".
Obowiązuje od: 2011-04-07   Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 09:43:00, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 14/2011 
 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu odwołania sołtysa wsi Żaby
Obowiązuje od: 2011-04-18   Data wprowadzenia informacji 2011-04-20 12:54:23, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 15/2011 
 w sprawie skróconego czasu pracy Urzędu Gminy w Baranowie
Obowiązuje od: 2011-04-18   Data wprowadzenia informacji 2011-04-20 12:52:47, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 16/2011 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu niegraniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Remonty nawierzchni na drogach gminnych Gminy Baranów w 2011 rok"
Obowiązuje od: 2011-04-18   Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 09:44:49, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie nr 17/2011 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: pn. Roboty drogowe na drogach gminnych na terenie Gminy Baranów w 2011
Obowiązuje od: 2011-04-28   Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 09:35:36 Informację zaktualizowano 2011-08-09 17:07:17, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 18/2011 
 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków Urzedu Gminy na 2011r,
Obowiązuje od: 2011-04-28   Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 10:43:42, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 19/2011 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-05-11   Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 10:41:30, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 20/2011 
 w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2011 r. w związku Zarządzeniem Nr 19/2011 Wójta Gminy Baranów zmieniającego uchwałę budżetową Gminy Baranów na rok 2011
Obowiązuje od: 2011-05-11   Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 10:39:20, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 21/2011 
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisku dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Golach
Obowiązuje od: 2011-05-11   Data wprowadzenia informacji 2011-05-11 13:17:52, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 22/2011 
 w sprawie opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Baranów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"
Obowiązuje od: 2011-05-11   Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 08:47:54 Informację zaktualizowano 2011-05-26 08:48:20, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 23/2011 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2011 na terenie Gminy Baranów
Obowiązuje od: 2011-05-20   Data wprowadzenia informacji 2011-05-25 16:48:03, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 24/2011 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-05-27   Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 14:20:04, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Dariusz Dąbrowski
Zarządzenie Nr 25/2011 
 w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia planu finanowego w zakresie dochodów i wydatków Urzedu Gminy na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-05-27   Data wprowadzenia informacji 2011-06-15 13:00:14, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Dariusz Dąbrowski
Zarządzenie Nr 26/2011 
 w sprawie utworzenia stanowiska instruktora piłki nożnej animatora sportu w Gminie Baranów
Obowiązuje od: 2011-05-31   Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 09:46:06, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 27/2011 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Golach
Obowiązuje od: 2011-05-31   Data wprowadzenia informacji 2011-06-09 09:29:46 Informację zaktualizowano 2011-06-14 13:33:52, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 28/2011 

w sprawie Gminnego Konkursu pn. Najładniejsza zagroda wiejska w Gminie Baranów 2011

Załącznik

 
Obowiązuje od: 2011-06-06   Data wprowadzenia informacji 2011-06-09 09:36:09, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 29/2011 
 w sprawie zmiany zarzadzenia dot. ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-06-13   Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 10:03:37, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 30/2011 
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2011 Wójta Gminy Baranów
Obowiązuje od: 2011-06-13   Data wprowadzenia informacji 2011-06-13 15:58:38 Informację zaktualizowano 2011-07-06 10:07:14, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 31/2011 
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Obowiązuje od: 2011-06-13   Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 13:32:24, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 32/2011 
 w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Cegłowie
Data wprowadzenia informacji 2012-07-12 08:12:44, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 33/2011 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn "Remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Gole nr 51 Gmina Baranów"
Obowiązuje od: 2011-06-27   Data wprowadzenia informacji 2011-06-27 11:10:34, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 34/2011 
 w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia planu finanowego w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-06-29   Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 10:05:36, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 35/2011 
 w sprawie powierzenia stanowska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M.Konopnickiej w Golach
Obowiązuje od: 2011-07-01   Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 08:19:05, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 36/2011 
 zmieniające zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia informacji 2011-07-20 13:21:51, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 37/2011 
 w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania
Obowiązuje od: 2011-07-01   Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 08:12:41, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie nr 38/2011 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Remont drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym dz. ew.329 w Kaskach ul. Akacjowa
Obowiązuje od: 2011-07-13   Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 11:29:06 Informację zaktualizowano 2011-08-09 17:19:21, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 39/2011 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn "Wykonanie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła w miejscowościach Boża Wola oraz Kaski
Obowiązuje od: 2011-07-13   Data wprowadzenia informacji 2011-07-19 08:20:02, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 40/2011 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-07-27   Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 09:14:03 Informację zaktualizowano 2011-08-03 09:15:21, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 41/2011 
 w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia planu finanowego w zakresie dochodów i wydatków Urzedu Gminy na 2011 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011r.
Obowiązuje od: 2011-07-27   Data wprowadzenia informacji 2011-08-03 09:18:30, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 42/2011 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowści Boża Wola, Gmina Baranów"
Obowiązuje od: 2011-07-27   Data wprowadzenia informacji 2011-07-29 11:40:21 Informację zaktualizowano 2011-08-03 09:11:19, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 43/2011 
 w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia planu finanowego w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-08-10   Data wprowadzenia informacji 2011-08-31 15:02:03, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 44/2011 
 w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia planu finanowego w zakresie dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-08-10   Data wprowadzenia informacji 2011-08-31 12:24:22, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 46/2011 

 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za pierwsze półrocze 2011 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 46/2011

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 46/2011

Tabele

Tabele

Załacznik Nr 1

 
Obowiązuje od: 2011-08-30   Data wprowadzenia informacji 2011-08-31 11:59:54 Informację zaktualizowano 2011-08-31 12:08:41, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 47/2011 
 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków gminnych jednostek budżetowych na 2011 r
Obowiązuje od: 2011-08-30   Data wprowadzenia informacji 2011-09-09 08:35:18 Informację zaktualizowano 2011-10-10 15:20:17, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 48/2011 
 w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania
Obowiązuje od: 2011-09-02   Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 10:44:21 Informację zaktualizowano 2011-09-15 10:45:26, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 49/2011 
 w sprawie zmian regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Baranowie
Obowiązuje od: 2011-09-02   Data wprowadzenia informacji 2011-09-09 08:36:54, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 50/2011 
 w sprawie przeprowadzenia badania satysfakcji mieszkańców
Obowiązuje od: 2011-09-06   Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 10:23:02, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 51/2011 
 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Gminnego Konkursu "Najpiękniejsza zagroda wiejska w Gminei Baranów"
Obowiązuje od: 2011-09-09   Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 11:25:59, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 52/2011 
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Obowiązuje od: 2011-09-09   Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 10:41:52 Informację zaktualizowano 2011-09-19 08:35:10, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 53/2011 
 w sprawie powoałania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Baranów.
Obowiązuje od: 2011-09-09   Data wprowadzenia informacji 2011-09-29 10:54:20, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 54/2011 
 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Baranów na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-09-16   Data wprowadzenia informacji 2011-10-10 15:28:27, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 55/2011 
 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej na 2011 r. - Zespół Szkół w Baranowie
Obowiązuje od: 2011-09-16   Data wprowadzenia informacji 2011-10-10 15:26:52, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 56/2011 
 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Obowiązuje od: 2011-09-19   Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 15:45:18 Informację zaktualizowano 2011-09-29 10:51:32, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 57/2011 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-09-29   Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 13:03:09, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 58/2011 
 w sprawie zmian w planach jednostek budżetowych na 2011 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-09-29   Data wprowadzenia informacji 2011-10-06 13:07:19 Informację zaktualizowano 2011-10-10 15:19:28, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 59/2011 
 w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Baranów
Obowiązuje od: 2011-10-04   Data wprowadzenia informacji 2011-10-07 08:24:06, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Dariusz Dąbrowski
Zarządzenie Nr 60/2011 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-10-10 15:34:14 Informację zaktualizowano 2011-10-10 15:34:49, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
Zarządzenie Nr 61/2011 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2011r.oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu aministracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-10-06   Data wprowadzenia informacji 2011-10-10 15:23:10 Informację zaktualizowano 2011-10-10 15:23:44, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 62/2011 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowej na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-10-26   Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 09:22:07 Informację zaktualizowano 2011-12-02 09:23:34, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 65/2011 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowej na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-10-28   Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 09:26:09, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 66/2011 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Baranowie
Obowiązuje od: 2011-11-09   Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 09:28:21 Informację zaktualizowano 2011-12-02 09:29:23, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 67/2011 
 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Baranów na 2012 rok
Obowiązuje od: 2011-11-14   Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 09:34:05 Informację zaktualizowano 2011-12-02 09:46:46, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 68/2011 
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2012-2017
Obowiązuje od: 2011-11-14   Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 09:49:14 Informację zaktualizowano 2011-12-02 09:50:13, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 69/2011 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-11-14   Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 09:53:09, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 70/2011 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2011r.oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu aministracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-11-14   Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 08:59:45 Informację zaktualizowano 2011-12-02 09:03:30, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 71/2011 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczego na wykonanie zamówienia publicznego: pn. "Dostawa żużla do utwardzenia i remontu dróg gruntów loco drogi gminne na terenie Gminy Baranów do 31.12.2012"
Obowiązuje od: 2011-11-16   Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 09:54:41, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 72/2011 
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Obowiązuje od: 2011-11-17   Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 09:56:22 Informację zaktualizowano 2011-12-02 09:56:58, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 73/2011 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu niegraniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Dostawa lekkiego oleju opałowego na celegrzewcze w ilości do 30.000 litrów w sezonie grzewczym 2011/2012 do jednostek administrowanych przez Urząd Gminy w Baranowie"
Obowiązuje od: 2011-11-17   Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 09:51:05, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 74/2011 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-11-29   Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 09:07:10, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 75/2011 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowej na 2011 r.
Obowiązuje od: 2011-11-29   Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 09:14:37, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 76/2011 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowej na 2011 r. oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok.
Obowiązuje od: 2011-11-29   Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 09:19:11, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 77/2011 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu niegraniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: pn. "Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kaski ul. Piaskowa, Pułapina Nowa i Holendry Baranowskie Gmina Baranów"
Obowiązuje od: 2011-11-29   Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 15:53:47, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 78/2011 
 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na 2011 rk - Urzędu Gminy w Baranowie
Obowiązuje od: 2011-11-29   Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 10:36:08, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 79/2011 
 w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w w Urzędzie Gminy w Baranowie
Obowiązuje od: 2011-12-01   Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 15:44:11, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 80/2011 
 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Obowiązuje od: 2011-12-01   Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 15:55:08, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 81/2011 
 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na 2011 rk - Urzędu Gminy w Baranowie
Obowiązuje od: 2011-12-12   Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 11:11:35, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 82/2011 
 Zarządzenie Nr 82/2011 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-12-14   Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 10:39:13 Informację zaktualizowano 2011-12-23 11:08:58, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 83/2011 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-12-14   Data wprowadzenia informacji 2011-12-22 10:43:13, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 84/2011 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn "Dostawa kostki brukowej betonowej, obrzeży betonowych i krawężników betonowych"
Obowiązuje od: 2011-12-15   Data wprowadzenia informacji 2012-01-17 12:09:03, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 85/2011 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-12-21   Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 11:08:02, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 86/2011 
 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok
Obowiązuje od: 2011-12-21   Data wprowadzenia informacji 2011-12-23 11:04:37 Informację zaktualizowano 2011-12-23 11:05:06, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 87/2011 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baranowie

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 11:22:20, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 88/2011 

w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok.

Załączniki

 
Obowiązuje od: 2011-12-28   Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 12:10:34, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 89/2011 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2011

Załączniki

 
Obowiązuje od: 2011-06-28   Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 12:13:16, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 90/2011 

w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok.

Załączniki

 
Obowiązuje od: 2012-12-28   Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 12:15:41 Informację zaktualizowano 2012-06-26 12:15:54, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 91/2011 
 w sprawie zatrudnienia Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Baranowie
Obowiązuje od: 2011-12-30   Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 14:39:49, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 92/2011 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2011

Załączniki

 
Obowiązuje od: 2011-12-30   Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 12:17:57, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 93/2011 

w wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Baranowie

 
Obowiązuje od: 2011-12-30   Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 08:29:40 Informację zaktualizowano 2012-11-21 08:29:49, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 94/2011 

Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie wprowadzenia w Urzedzie Gminy w Baranowie "Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych"

Załącznik

 
Obowiązuje od: 2011-12-30   Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 08:32:44, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 95/2011 
 w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy w Baranowie i Zakładzie Usług Komunalnych w Baranowie
Obowiązuje od: 2011-12-11   Data wprowadzenia informacji 2012-11-29 08:12:11, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 99/2011 

Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie wprowadzenia w Urzedzie Gminy w Baranowie regulaminu okresowej oceny pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 
Obowiązuje od: 2011-12-30   Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 08:36:43, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 102/2011 

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy w Baranowie"

Załącznik

 
Obowiązuje od: 2011-12-30   Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 08:39:46, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 103/2011 
 w sprawie regulaminu okreslającego zasady dokonywania wydatków publicznych o wartości do 14 000 euro
Obowiązuje od: 2011-12-30   Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 16:46:08, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 105/2011 
 w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie informacji publicznej
Obowiązuje od: 2011-12-30   Data wprowadzenia informacji 2012-01-16 09:51:34, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 106/2011 

w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok

Załączniki

 
Obowiązuje od: 2011-12-30   Data wprowadzenia informacji 2012-06-26 12:21:31, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Anrzej Kolek
wersja do druku