Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dane strona główna 

Dane
 
GMINA BARANÓW
NAZWA GMINY Gmina Baranów
RODZAJ gmina
LOKALIZACJA woj. mazowieckie , pow. grodziski
KOD 96-314
MIEJSCOWOŚĆ Baranów, ul. Armii Krajowej 87
KONTAKT

tel. (46) 858-13-51, fax: (46) 856-03-24
e-mail: urzad@gmina-baranow.pl

Wójt Gminy

mgr inż. Andrzej Kolek
tel. (46) 858-13-50
e-mail: wojt@gmina-baranow.pl

Sekretarz Gminy

Dariusz Dąbrowski
tel. (46) 858-13-53
e-mail: d.dabrowski@gmina-baranow.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Bodych  
tel (46) 858-13-58
e-mail: rada@gmina-baranow.pl

Skarbnik Gminy

Kazimierz Szymański
tel. (46) 858-13-54
e-mail: skarbnik@gmina-baranow.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-25 10:25:54 Informację zaktualizowano 2011-04-26 09:34:14, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
 

Kod terytorialny (TERYT): 1405032

NIP Urzędu Gminy: 529-170-21-97
REGON: 000533475

NIP Gminy: 838-142-64-89
REGON:750147834

RACHUNEK BANKOWY:
Bank Pekao S.A. I o/Żyrardów
86 1240 3350 1111 0010 0804 1525

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8:00 - 16:00
środa w godz. 8:00 - 17:00
piątek w godz. 8:00 - 15:00

 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 11:21:15 Informację zaktualizowano 2011-02-21 15:19:43, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Karolina Kruk-Szymaniak
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-10 14:19:37 Informację zaktualizowano 2009-12-29 15:07:17, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
wersja do druku