Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2010 strona główna 

2010
Zarządzenie Nr 1/2010 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Baranowie.

Załączniki do Regulaminu

 
Obowiązuje od: 2010-01-08   Data wprowadzenia informacji 2010-01-14 12:08:50, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 2/2010 
 w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Baranów na rok 2010.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-13 13:29:26 Informację zaktualizowano 2010-04-13 13:32:20, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 3/2010 
 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010
Obowiązuje od: 2010-02-08   Data wprowadzenia informacji 2010-04-13 13:28:10, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 4/2010 
 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baranowie
Obowiązuje od: 2010-03-19   Data wprowadzenia informacji 2010-05-07 10:58:49, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 5/2010 

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2009 rok

Załączniki

Część opisowa

 
Obowiązuje od: 2010-03-19   Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 12:54:43, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 6/2010 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Baranów na 2010 rok w związku z uchwałą Nr XXXVI/190/2010 Rady Gminy Baranów zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Baranów

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2010

 
Obowiązuje od: 2010-03-31   Data wprowadzenia informacji 2010-04-06 12:13:55, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 7/2010  

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Baranów na 2010 rok w związku z uchwałą Nr XXXVI/196/2010 Rady Gminy Baranów zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Baranów

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2010

 
Obowiązuje od: 2010-03-31   Data wprowadzenia informacji 2010-04-06 10:31:59, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 8/2010 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2010

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2010

 
Obowiązuje od: 2010-03-31   Data wprowadzenia informacji 2010-04-06 10:36:05, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 9/2010 

w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki do Zarządzenia Nr 9/2010

 
Obowiązuje od: 2010-03-31   Data wprowadzenia informacji 2010-04-06 10:42:48, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 10/2010 
 w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji
Obowiązuje od: 2010-04-01   Data wprowadzenia informacji 2010-04-02 11:35:45, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 11/2010 
 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kopiska, dz. nr ewid 394 od km 0+000 do km 0+800". Na
Obowiązuje od: 2010-04-01   Data wprowadzenia informacji 2010-04-14 11:26:15 Informację zaktualizowano 2010-04-14 11:27:17, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 12/2010 

w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu.

 
Obowiązuje od: 2010-04-02   Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 13:07:25, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 13/2010 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2005 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Gminy w Baranowie

Załącznik

 
Obowiązuje od: 2010-04-08   Data wprowadzenia informacji 2010-05-26 14:07:35, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 16/2010 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: pn. "Usługa bankowa polegająca na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu inwestycyjnego: p.n. Budowa budynku przedszkola gminnego w miejscowości Cegłów wraz z zapleczem socjalnym i placem zabaw".
Obowiązuje od: 2010-04-12   Data wprowadzenia informacji 2010-05-06 09:16:35, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 17/2010 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia planu finansowego w zakresie wydatków w Urzędzie Gminy Baranów na 2010 rok w związku z uchwałą Nr XXXVII/201/2010 Rady Gminy Baranów zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Baranów na rok 201

Załącznik

 
Obowiązuje od: 2010-05-12   Data wprowadzenia informacji 2010-05-26 14:00:54, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 18/2010 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2010

Załączniki

 
Obowiązuje od: 2010-05-18   Data wprowadzenia informacji 2010-05-26 14:12:40, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 19/2010 

w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010

Załaczniki

 
Obowiązuje od: 2010-05-21   Data wprowadzenia informacji 2010-05-26 14:14:57, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 20/2010 

w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

 
Obowiązuje od: 2010-05-21   Data wprowadzenia informacji 2010-05-26 14:17:42, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 21/2010 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 11:08:51, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 22/2010  
 w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok w związku z uchwałą Nr XXXVIII/204/2010 Rady Gminy Baranów zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Baranów na rok 2010
Obowiązuje od: 2010-05-31   Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 10:07:49, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 23/2010 
 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
Obowiązuje od: 2010-05-31   Data wprowadzenia informacji 2010-05-31 15:37:38 Informację zaktualizowano 2010-05-31 15:38:12, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzanie Nr 24/2010 
 w sprawie Gminnego Konkursu pn. „NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W GMINIE BARANÓW 2010” „NAJŁADNIEJSZA POSESJA ROLNICZA GMINY BARANÓW 2010”
Obowiązuje od: 2010-06-10   Data wprowadzenia informacji 2010-06-24 08:43:52, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 25/2010 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2010

Załaczniki

 
Obowiązuje od: 2010-06-18   Data wprowadzenia informacji 2010-06-24 08:47:43, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 26/2010 

Załaczniki

 w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010.
Obowiązuje od: 2010-06-18   Data wprowadzenia informacji 2010-06-24 08:45:13 Informację zaktualizowano 2010-06-24 08:59:01, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 27/2010 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. "roboty drogowe na drogach na terenie Gminy Baranów - 2010 r"
Obowiązuje od: 2010-06-25   Data wprowadzenia informacji 2010-06-30 09:38:43, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 28/2010 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2010
Obowiązuje od: 2010-06-28   Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 08:24:50, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 29/2010  
 w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010
Obowiązuje od: 2010-06-29   Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 08:36:17, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 30/2010 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro na zadania pn. "rozbudowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej Nr 1507 Grodzisk Maz - Izdebno - Cegłów - Boża Wola - Bramki Ludne w miejscowości Boża Wola gm Baranów ul . Sadowa dz. nr ewid 210"
Obowiązuje od: 2010-06-30   Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 08:42:26 Informację zaktualizowano 2010-07-02 08:49:46, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 31/2010 
 w sprawie: zmiany składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Baranów do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
Obowiązuje od: 2010-01-07   Data wprowadzenia informacji 2010-07-02 08:46:57, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzanie Nr 32/2010 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok w związku z uchwałą Nr XL/215/2010 Rady Gminy Baranów zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Baranów na rok

Załączniki

 
Obowiązuje od: 2010-07-19   Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 12:53:03, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Dariusz Dąbrowski
Zarządzanie Nr 33/2010 

w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

 
Obowiązuje od: 2010-07-19   Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 13:23:36, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Dariusz Dąbrowski
Zarządzanie Nr 35/2010 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonananie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - ORLIK 2012"
Obowiązuje od: 2010-07-30   Data wprowadzenia informacji 2010-08-16 09:36:39, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzanie Nr 36/2010 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2010
Obowiązuje od: 2010-08-02   Data wprowadzenia informacji 2010-08-12 10:26:05, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 37/2010 
 w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010
Obowiązuje od: 2010-08-02   Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 11:34:16, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 38/2010 
 w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kaskach
Obowiązuje od: 2010-08-02   Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 10:34:47, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 39/2010 
 w sprawie powołąnia Zespołu w celu wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzedzie Gminy w Baranowie
Obowiązuje od: 2010-08-02   Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 11:36:25, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 40/2010 
 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Gminnego Konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Gminie Baranów 2010 ", "Najładniejsza posesja rolnicza w Gminie Baranów"
Obowiązuje od: 2010-08-05   Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 11:38:17, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 41/2010 
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”.
Obowiązuje od: 2010-08-05   Data wprowadzenia informacji 2010-08-13 11:06:01 Informację zaktualizowano 2010-08-13 11:06:38, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 42/2010 
 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010
Obowiązuje od: 2010-08-05   Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 11:39:40, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 43/2010 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za pierwsze półrocze 2010 roku

Załącznik do Zarządzenia nr 43/2010

Załącznik do Zarządzenia nr 43/2010

 
Obowiązuje od: 2010-08-30   Data wprowadzenia informacji 2010-09-07 08:26:49, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 44/2010 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Baranowie
Obowiązuje od: 2020-01-00   Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 11:41:18, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 45/2010 
 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Golach
Obowiązuje od: 2010-09-01   Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 11:42:57, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 46/2010 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-08-31   Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 11:44:23 Informację zaktualizowano 2010-10-14 11:47:47, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 47/2010 
 w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010
Obowiązuje od: 2010-08-31   Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 11:32:39, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 48/2010 
 w sprawie powołania i przeprowadzenia okresowej inwentarzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzien 30 października 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-09-10   Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 11:01:19, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 49/2010 
 w sprawie utworzenia zespołu ds realizacji projektu pn "Racjonalna gospodarka ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego - Gmina Baranów"
Obowiązuje od: 2010-01-00   Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 08:35:53 Informację zaktualizowano 2010-10-14 11:15:54, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 50/2010 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-09-24   Data wprowadzenia informacji 2010-10-05 12:16:22, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 52/2010 
 w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010
Obowiązuje od: 2010-09-28   Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 10:37:45, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 53/2010 
 w sprawie wprowadzenia do Urzedu Gminy w Baranowie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) w ramach aplikacji PROTON
Obowiązuje od: 2010-10-01   Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 10:39:34, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 54/2010 
 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010
Obowiązuje od: 2010-10-11   Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 10:15:14, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 55/2010 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-10-19   Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 10:17:48, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 56/2010 
 w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010
Obowiązuje od: 2010-10-19   Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 10:21:43 Informację zaktualizowano 2011-01-05 10:25:38, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 57/2010 
 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010
Obowiązuje od: 2010-10-20   Data wprowadzenia informacji 2010-11-08 10:55:22, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 58/2010 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn " Usługa bankowa polegającą na udzieleniu przez bank długoteminowego kredystu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.
Obowiązuje od: 2010-10-29   Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 11:52:54, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 59/2009 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-10-29   Data wprowadzenia informacji 2010-11-08 10:45:34, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 60/2010 
 w sprawie zminay zarządzenia dot. ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok w związku z uchwałą Nr XLII/228/2010 Rady Gminy Baranów zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Baranów na rok 2010
Obowiązuje od: 2010-10-29   Data wprowadzenia informacji 2010-11-08 10:48:51, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 61/2010 
 w sprawie zminay zarządzenia dot. ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok w związku z Zarządzeniem Nr 59/2010 Wójta Gminy Baranów zmieniającego uchwałę budżetową Gminy Baranów na rok 2010
Obowiązuje od: 2010-10-29   Data wprowadzenia informacji 2010-11-08 10:52:06, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 62/2010 
 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010
Obowiązuje od: 2010-11-02   Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 11:51:33, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 64/2010 

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Baranów na 2011 rok.

Załącznik do Zarządzenia

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Baranów na rok 2011

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii przedłożenia przez Wójta Gminy Baranów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2011 rok

Załączniki do Uchwały Budżetowej

 
Obowiązuje od: 2010-11-15   Data wprowadzenia informacji 2010-11-16 12:59:25 Informację zaktualizowano 2010-11-25 12:12:59, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 65/2010 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2011-2022

Załącznik do Zarządzenia

Projekt Uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2011–2022

Załączniki do Uchwały

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Baranów projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 
Obowiązuje od: 2010-11-15   Data wprowadzenia informacji 2010-11-16 12:55:34 Informację zaktualizowano 2010-11-25 12:14:11, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 66/2010 
 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: pn. "Racjonalna gospodarka ściekowa w aspekcie społeczno - gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego - Gmina Baranów".
Obowiązuje od: 2011-11-15   Data wprowadzenia informacji 2010-12-10 14:45:40, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 67/2010 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-11-15   Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 11:54:31 Informację zaktualizowano 2010-11-25 11:58:11, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 68/2010 
 w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2010 r. w związku z uchwałą Nr XLII/228/2010 Rady Gminy Baranów zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Baranów na rok 2010 oraz Zarządzenia Nr 67/2010 Wójta Gminy Baranów zmieniającego uchwałę budżetową Gminy Baranów na rok 2010
Obowiązuje od: 2010-11-15   Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 10:30:40 Informację zaktualizowano 2011-01-05 11:01:51, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 69/2010 
 sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Obowiązuje od: 2010-11-22   Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 13:35:04 Informację zaktualizowano 2010-11-30 13:35:21, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 71/2010 
 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Obowiązuje od: 2010-11-29   Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 13:32:47, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
 

Kadencja 2010-2014

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 13:09:29, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
Zarządzenie Nr 73/2010 
 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
Obowiązuje od: 2010-12-03   Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 15:41:34, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 75/2010 
 w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2010 r w związku Zarządzeniem Nr 74/2010 Wójta Gminy Baranów zmieniającego uchwałę budżetową Gminy Baranów na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 10:28:37, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 76/2010 
 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 10:12:48, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 77/2010 
 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 07.05.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Baranowie
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 10:14:56 Informację zaktualizowano 2011-01-07 10:15:23, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 79/2010 
 w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2010 r. w związku z uchwałą Nr III/9/2010 Rady Gminy zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Baranów na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 10:17:43 Informację zaktualizowano 2011-01-07 10:20:06, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 80/2010 
 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 10:29:39, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 81/2010 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 11:28:49 Informację zaktualizowano 2011-01-05 11:29:22, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 82/2010 
 Zarządzenie Nr 82/2010 w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2010 r. w związku z Zarządzeniem Nr 81/2010 Wójta Gminy Baranów zmieniającym uchwałę budżetową Gminy Baranów na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 10:22:19 Informację zaktualizowano 2011-01-07 10:24:02, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 83/2010 
 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 10:25:13, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 85/2010 
 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad przeprowadzenia instrukcji w Gminie Baranów
Obowiązuje od: 2010-12-28   Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 12:10:14, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 86/2010 
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Gminy w Baranowie
Obowiązuje od: 2010-12-28   Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 12:21:33, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 87/2010 
 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baranowie
Obowiązuje od: 2010-12-31   Data wprowadzenia informacji 2011-06-20 11:14:35, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
wersja do druku