Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2009 strona główna 

2009
Zarządzenie Nr 1/2009 
 w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Baranów na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-01-29 09:48:50 Informację zaktualizowano 2009-03-13 11:47:12, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 2/2009 
 W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego – Dostawa żużla do utwardzenia i remontu dróg gruntowych loco drogi gminne na terenie Gminy Baranów sukcesywnie do 31 grudnia 2010r
Obowiązuje od: 2009-01-19   Data wprowadzenia informacji 2009-01-29 09:48:19 Informację zaktualizowano 2010-02-03 15:25:07, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 3/2009 
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - skontrum w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie
Obowiązuje od: 2009-02-11   Data wprowadzenia informacji 2009-02-13 09:09:46, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 04/2009 
 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Obowiązuje od: 2008-02-14   Data wprowadzenia informacji 2009-02-13 13:15:47 Informację zaktualizowano 2009-02-16 12:14:31, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 5/2009 
 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w imieniu Wójta
Data wprowadzenia informacji 2009-03-09 09:17:04, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 6/2009 
  w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie
Obowiązuje od: 2009-02-27   Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 11:35:32 Informację zaktualizowano 2009-02-27 11:47:13, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 7/2009 

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2008 rok

cz.2

cz.3

cz.4

 
Obowiązuje od: 2009-03-20   Data wprowadzenia informacji 2009-03-24 10:17:56, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 8/2009 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 r.
Obowiązuje od: 2009-03-30   Data wprowadzenia informacji 2009-04-08 13:32:11, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 9/2009 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Obowiązuje od: 2009-04-07   Data wprowadzenia informacji 2009-04-09 12:10:27, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 10/2009 
 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego - Remont budynku komunalnego "Agronomówki" w Baranowie przy ul. Armii Krajowej 89
Obowiązuje od: 2009-04-08   Data wprowadzenia informacji 2009-04-09 12:12:54 Informację zaktualizowano 2009-04-09 12:13:19, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 11/2009 
 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn Modernizacja dróg gminnych we wsiach :1. Karolina, 2. Kaski ul. Brzozowa, 3. Baranów (część) – Holendry Baranowskie (część), 4. Basin
Obowiązuje od: 2009-04-20   Data wprowadzenia informacji 2009-05-01 11:30:19, wprowadzający: Michał Miastowski, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 12/2009 
 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: pn. "Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów"
Obowiązuje od: 2009-05-04   Data wprowadzenia informacji 2009-05-19 10:14:14, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 13/2009 
 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Baranowie.
Obowiązuje od: 2009-05-07   Data wprowadzenia informacji 2009-05-19 09:29:39 Informację zaktualizowano 2009-05-19 09:29:49, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 14/2009 
 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Obowiązuje od: 2009-05-13   Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 08:49:38, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 15/2009 
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 r.
Obowiązuje od: 2009-05-13   Data wprowadzenia informacji 2009-05-25 12:20:55, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 16/2009 
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 r.
Obowiązuje od: 2009-05-13   Data wprowadzenia informacji 2009-05-25 12:43:05, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzanie Nr 17/2009 
 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Obowiązuje od: 2009-05-22   Data wprowadzenia informacji 2009-05-29 09:38:47, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 18/2009 
 w sprawie okreslenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - jednostki organizacyjnej Gminy Baranów
Data wprowadzenia informacji 2009-06-01 15:19:43, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 19/2009 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 09:22:59, wprowadzający: Karolina Kruk
Zarządzenie Nr 20/2009 

w sprawie Gminnego Konkursu "Najpiękniejszy ogród"

Załącznik

 
Obowiązuje od: 2009-06-15   Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 09:04:19 Informację zaktualizowano 2009-06-18 09:04:34, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 21/2009 
 w sprawie powołania Gminnej komisji Konkursowej do przeprowadzenia Gminnego Konkursu Najpiękniejszy ogród
Obowiązuje od: 2009-06-15   Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:26:29, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 22/2009 
 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonianie zamówienia publicznego: pn. Budowa budynku przedszkola gminnego w miejscowości Cegłów wraz z zapleczem socjalnym i placem zabaw
Obowiązuje od: 2009-06-16   Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 09:25:29, wprowadzający: Karolina Kruk
Zarządzenie 23/2009 
 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: - Zespołu Szkół w Baranowie, - Publicznej Szkoły Podstawowej w Golach
Obowiązuje od: 2009-06-25   Data wprowadzenia informacji 2009-06-30 08:24:02, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 24/2009 
 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:35:19, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 25/2009 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-06-30   Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:29:28, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 26/2009 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-06-30   Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 10:33:15, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 27/2009 
 w sprawie regulaminu pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w gminie Baranów
Obowiązuje od: 2009-07-03   Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 15:06:46, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 28/2009 
 w sprawie: - powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Baranowie, - wyznaczenia przewodniczącego Komisji Konkursowej spośród członków komisji
Obowiązuje od: 2009-07-20   Data wprowadzenia informacji 2009-07-23 09:21:14 Informację zaktualizowano 2009-07-23 09:25:51, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 29/2009 
 w sprawie: - powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Publicznej Szkoły Podstawowej w Golach, - wyznaczenia przewodniczącego Komisji Konkursowej spośród członków komisji
Obowiązuje od: 2009-07-20   Data wprowadzenia informacji 2009-07-23 09:24:52, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 30/2009 
 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: pn. „Roboty drogowe na drogach na terenie Gminy Baranów”
Obowiązuje od: 2009-07-22   Data wprowadzenia informacji 2009-07-29 15:44:10, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 31/2009 
 w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej postępowanie naborowe na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Baranowie.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 13:38:33, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 32/2009 
 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie
Obowiązuje od: 2009-07-29   Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 12:50:27, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 33/2009 
 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Golach
Obowiązuje od: 2009-07-29   Data wprowadzenia informacji 2009-08-04 12:52:00 Informację zaktualizowano 2009-08-04 13:43:04, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 34/2009 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-08-13 13:32:42, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
Zarządzenie Nr 35/2009 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-08-18 10:30:33, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
Zarządzenie Nr 36/2009 
 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Terenowej ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową
Data wprowadzenia informacji 2009-08-18 10:31:54 Informację zaktualizowano 2009-08-18 10:32:40, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
Zarządzenie Nr 37/2009 
 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: pn. "UTWORZENIE CENTRUM WSI POLEGAJĄCE NA ZAGOSPODAROWANIU OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU MIEJSCA SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW BARANOWA"
Data wprowadzenia informacji 2009-08-19 08:43:03, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
Zarządzenie Nr 38/2009 
 w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Baranowie.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-19 09:03:10, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak
Zarządzenie Nr 39/2009 
 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za pierwsze półrocze 2009 roku
Obowiązuje od: 2009-08-25   Data wprowadzenia informacji 2009-09-01 14:30:20, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 40/2009 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-08-31   Data wprowadzenia informacji 2009-09-04 13:48:14, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 42/2009 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-09-30   Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 10:15:59, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 43/2009 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-09-30   Data wprowadzenia informacji 2009-10-12 11:57:28, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 41/2009 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-09-29   Data wprowadzenia informacji 2009-10-12 12:03:48 Informację zaktualizowano 2009-11-09 08:13:17, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 44/2009 

Załącznik do Zarządzenia 44

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-10-23   Data wprowadzenia informacji 2009-11-06 16:48:47 Informację zaktualizowano 2009-11-06 16:50:45, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Załącznik Nr 45/2009 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok

Załacznik do Zarządzenia Nr 45/2009

 
Obowiązuje od: 2009-10-23   Data wprowadzenia informacji 2009-11-06 16:51:40, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 46/2009 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok

Załącznik do Zarządzenia 46/2009

 
Obowiązuje od: 2009-10-27   Data wprowadzenia informacji 2009-11-06 16:53:21, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 47/2009 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2009

 
Obowiązuje od: 2009-10-29   Data wprowadzenia informacji 2009-11-06 16:54:52, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 48/2009 

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Baranów na 2010 rok.

Projekt uchwały budżetowej

Załączniki

Załacznik - Prognoza długu

Załącznik - Mienie komunalne

Część opisowa

 
Obowiązuje od: 2009-11-13   Data wprowadzenia informacji 2009-11-18 14:02:51, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 49/2009 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-11-20   Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 14:59:10 Informację zaktualizowano 2009-12-07 14:59:52, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 50/2009 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-11-30   Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 15:03:17 Informację zaktualizowano 2009-12-07 15:10:38, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 51/2009 
 w sprawie: skróconego czasu pracy Urzędu Gminy w Baranowie Na
Obowiązuje od: 2009-12-07   Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 11:29:12, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 52/2009 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok

Załacznik

 
Obowiązuje od: 2009-12-07   Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 11:26:03, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 54/2009 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2009

 
Obowiązuje od: 2009-12-14   Data wprowadzenia informacji 2009-12-22 08:29:57, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 55/2009 
 w sprawie: skróconego czasu pracy jednostek organizacyjnych gminy
Obowiązuje od: 2009-12-15   Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 08:45:11, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 56/2009 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok

 
Obowiązuje od: 2009-12-16   Data wprowadzenia informacji 2009-12-23 12:58:05 Informację zaktualizowano 2009-12-23 12:58:24, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 57/2009 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-12-21   Data wprowadzenia informacji 2009-12-29 15:12:54 Informację zaktualizowano 2010-01-05 09:00:50, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 58/2009 
 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Baranów
Obowiązuje od: 2009-12-21   Data wprowadzenia informacji 2009-12-23 13:01:06, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 59/2009 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 14:29:02, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: 2009-12-29
Zarządzenie Nr 60/2009 
 w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie na rok 2010
Obowiązuje od: 2009-12-31   Data wprowadzenia informacji 2010-01-04 08:35:32 Informację zaktualizowano 2010-01-05 09:03:02, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 61/2009 
 w sprawie ustalenia wysokości opIat za centralne ogrzewanie na rok 2010
Obowiązuje od: 2009-12-31   Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 09:05:51, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 62/2009 
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Gminy w Baranowie
Obowiązuje od: 2009-12-31   Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 09:08:33, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zarządzenie Nr 63/2009 
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2009 rok
Obowiązuje od: 2009-12-31   Data wprowadzenia informacji 2010-01-22 13:17:23, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
wersja do druku