Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2005 strona główna 

2005
 

Zarządzenie Nr 01/2005 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Golach.

Zarządzenie Nr 2/2005 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 3/2005 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Baranów na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 04/2005 w sprawie: - powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Golach ,- wyznaczenia przewodniczącego Komisji Konkursowe

Zarządzenie Nr 5/2005 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2004 rok i przedłożenia go Radzie Gminy w Baranowie i RIO w Warszawie Zespół w Płocku.

Zarządzenie Nr 06/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 07/2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 8/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 9/2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 10/2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 11/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 12/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 13/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 14/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 15/2005 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kaskach.

Zarządzenie Nr 16/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 18/2005 - powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kaskach, ,- wyznaczenia przewodniczącego Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 19/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 20/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 21/2005 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej komisji Terenowej ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową – susza, która miała miejsce na terenie Gminy Baranów.

Zarządzenie Nr 22/2005 w sprawie: instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Gminy w Baranowie

Zarządzenie Nr 23/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 25/2005 w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 26/2005 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 27/2005 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 28/2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Zarządzenie Nr 29/2005 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 30/2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 31 /2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 32/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 33/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 34/2005 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2005 rok

Zarządzenie Nr 36/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 r

Zarządzenie Nr 38/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 r

Zarządzenie Nr 39/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 r

Zarządzenie Nr 40/2005 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2006 rok

Zarządzenie Nr 41/2005 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunale Gminy Baranów

Zarządzenie Nr 42/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 r

Zarządzenie Nr 43/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 r

Zarządzenie Nr 44/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 r

Zarządzenie Nr 45/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 r

Zarządzenie Nr 46/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 r

Zarządzenie Nr 47/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 r

Zarządzenie Nr 48/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 r

Zarządzenie Nr 49/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 r

Zarządzenie Nr 50/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2005 r

Zarządzenie Nr 51/2005 w sprawie zmian w budzecie Gminy Baranów na 2005 r

Zarządzenie Nr 52/2005 w sprawie zmiany nazwy miejscowości Kaski-Budki na Kaski

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-25 09:04:02, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
wersja do druku