Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2006 strona główna 

2006
 

Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie przyjecia ukladu wykonawczego budzetu Gminy Baranów na 2006 rok

Zarządzenie Nr 3/2006 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminie Baranów

Zarządzenie Nr 4/2006 w sprawie powolania Komisji Konkursowejw konkursie ofert na realizacje zadan publicznych gminyz zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 6/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 7/2006 w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Baranów za rok 2005 i przedlozenia go Radzie Gminy w Baranowie i RIO w Warszawie Zespól w Plocku

Zarządzenie Nr 8/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 9/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 11/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 12/2006 w sprawie: przetargu nieograniczonego na wybór banku, który przez okres od 01.05. 2006 roku do 30.04.2011 roku bedzie obslugiwal budzet Gminy Baranów

Zarządzenie Nr 13/2006 w sprawie powolania komisji dokonujacej podzialu dokumentówna archiwalne i niearchiwalne z wyborów do SejmuRP i Senatu RP w dniu 25.09.2005 roku i Wyborów Prezydenta RP w dniu 9 i 23. 10.2005 roku.

Zarządzenie Nr 14/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 15/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 16/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 17/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 18/2006 w sprawie rozpatrzenia uwag zlozonych w okresie wylozenia do publicznego wgladu projektu studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy BARANÓW

Zarządzenie Nr 19/2006 w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Baranowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Baranów

Zarządzenie Nr 20/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 21/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 22/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 23/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 24/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 25/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 26a/2006 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Terenowej ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową – susza, która miała miejsce na terenie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr 26/2006 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania procedur naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Gminie Baranów.

Zarządzenie Nr 27/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 28/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 29/2006 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów za pierwsze półrocze 2006 roku i przedłożenia jej Radzie Gminy w Baranowie i RIO w Warszawie Zespół w Płocku

Zarządzenie Nr 30/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 31/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 32/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 33/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 34/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 36/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 37/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 38/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 39/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 40/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 41/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 42/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 43/2006 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzedu Gminy

Zarządzenie Nr 44/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 45/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 46/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 47/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 48/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 49/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 51/2006 w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedur naboru kandydatów na wolne stanowiska urzednicze w Gminie Baranów

Zarządzenie Nr 52/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 53/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 54/2006 w sprawie zmian w budzecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 55/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 56/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 57/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 58/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 59/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 60/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie 61/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2006r

Zarządzenie Nr 62/2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 63/2006 w sprawie sporzadzania skonsolidowanego bilansu

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-10 17:39:12, wprowadzający: Karolina Kruk
wersja do druku