Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2007 strona główna 

2007
 
 Rejestr zarządzeń - 2007
Data wprowadzenia informacji 2008-05-29 10:17:11, wprowadzający: Karolina Kruk
 

Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie : Powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego – opracowanie dokumentacji technicznej z uzgodnieniami i uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę

Zarządzenie Nr 2/2007 w sprawie : Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego – opracowanie dokumentacji technicznej z uzgodnieniami i uzyskaniu decyzji – pozwolenia na budowę wraz budową zbiornika dla zadania p.n.

Zarządzenie Nr 3/2007 w sprawie regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Zarządznie Nr 4/2007 w sprawie powołania komisji do idbioru pogwarancyjnego inwestycji

Zarządzenie Nr 5/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Baranów na 2007 rok

Zarządzenie Nr 6/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 7/2007 w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie

Zarządzenie Nr 8/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 9/2007 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej

Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Baranów na 2007 rok

Zarządznie Nr 11/2007 w sprawie powołania komisji do idbioru pogwarancyjnego inwestycji

Zarządznie Nr 12/2007 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Baranowie

Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baranów na 2006 rok i przedłożenia go Radzie Gminy w Baranowie i RIO w Warszawie Zespół w Płocku

Zarządzenie Nr 14a/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 15/2007 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Sołectwach Gminy Baranów

Zarządzenie Nr 16/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Baranów na 2007 rok

Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Baranów na 2007 rok

Zarządzenie Nr 18/2007 w sprawie : Powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego Na wymianę okien i drzwi balkonowych w b.ośrodku zdrowia w Baranowie

Zarządzenie Nr 19/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2007r

Zarządzenie Nr 20/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie Gminnego Konkursu „NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD”

Zarządznie Nr 24/2007 Powołania zespołu dokonującego podziału na archiwalne i nie archiwalne z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku

Zarządzenie Nr 25/2007 Powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Gminnego Konkursu „Najpiękniejszy ogród”

Zarządzenie Nr 26/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 27/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 36/2007 W sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2007 rok

Zarządznie Nr 28/2008 w sprawie skróconego czasu pracy Urzędu Gminy w Baranowie

Zarządzenie Nr 29/2007 w sprawie Regulaminu określającego zasady dokonywania wydatków publicznych o wartości do 14 tys. euro

Zarządzenie Nr 30/2007 w sprawie Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 31/2007 w sprawie Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 32/2007 w sprawie Zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 33/2007 w sprawie Powołania komisji do odbioru pogwarancyjnego robót budowlanych

Zarządzenie Nr 35/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2007 rok

Zarządzenie Nr 36/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2007 rok

Zarządzenie Nr 37/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 38/2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2007

Zarządzenie Nr 39/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 40/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2007r

Zarządzenie Nr 41/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2007 rok

Zarządzenie Nr 42/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2007 rok

Zarządzenie Nr 43/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2007 rok

Zarządzenie Nr 44/2007 W sprawie: określenia sposobu i trybu dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Baranowie.

Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2007

Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2007

ZARZĄDZENIE NR 45/2007 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 49/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2007 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2007

Zarządzenie Nr 50/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2007 rok

Zarządzenie Nr 50a/2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2007 rok

Zarządzenie Nr 51/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2007 rok

Zarządzenie Nr 52/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2007 rok

Zarządzenie Nr 53/2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2007 rok

Zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie: Powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 55/2007 w sprawie skróconego czasu pracy Urzędu Gminy w Baranowie

Zarządzenie Nr 56/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 58/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2007r

Zarządzenie Nr 59/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2007 rok

Zarządzenie Nr 60/2007w sprawie zmian w budżecie Gminy Baranów na 2007 rok

Zarządzenie 61/2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Baranów na 2007 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-10 10:32:53, wprowadzający: Karolina Kruk, autor: Andrzej Kolek
wersja do druku