Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Baranow  www.gmina-baranow.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory
Organy
Wójt
Rada
Komisje Rady
Sołtysi
Młodzieżowa Rada
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Plany i programy
Pozostałe
Elektroniczne Dzienniki Rządowe
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoły
Zakład Usług Komunalnych
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Przetargi
° 2008 r.-Ogłoszenia o zamówieniu
° 2008 r. - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
° 2009r.- Ogłoszenie o zamówieniu
° 2009 r. - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
° Przetargi 2010
° Przetargi 2011
° Przetargi 2012
- „Remont drogi gminnej nr. G000003.1 (Strumiany Dolne ) - Wyczółki - dr. gminna nr 150105W - (Pułapina Nowa) w miejscowości Strumiany Dolne dz. nr ewid 55 od km 0+000 do km 0+700”
- Dostawa paliwa - etyliny Pb-95 i oleju napędowego
- Remont drogi gminnej w miejscowości Kaski ul. Olszowa dz. nr ewid. 336
- Remont budynku Urzedu Gminy w Baranowie
- Świadczenie usług koparko-ładowarką na terenie Gminy Baranów
- Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowościach Wyczółki i Murowaniec gmina Baranów
- Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Baranów
- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14000 euro - Dostawa laptopa, odtwarzacza CD i tablicy interaktywnej w ramach projektu "Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Baranów
- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14000 euro - Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu "Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Baranów
- Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Baranów - ponowne ogłoszenie dla części nr 30 i części nr 41
- Remont budynku Urzedu Gminy w Baranowie
- Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Baranów
- Remont placu przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie pow. Grodziski, woj. mazowieckie dz. nr ew. 147/1
- Remont drogi gminnej w m. Stara Pułapina gm. Baranów, pow. grodziski, woj. mazowieckie dz. nr ew. 234/1 i Przebudowy drogi gminnej w m. Murowaniec gm. Baranów, pow. grodziski, woj. mazowieckie dz. nr ew. 184
- Remont drogi gminnej w m. Boża Wola ul. Szkolna gm. Baranów, pow. grodziski, woj. mazowieckie dz. nr ew. 147/1
- Baranów: Remont drogi gminnej w m. Boża Wola ul. Kolejowa gm. Baranów, pow. grodziski, woj. mazowieckie dz. nr ew. 47 i 72 - etap I
- Remont drogi gminnej ul. Parkowa w Bożej Woli - etap I i przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Bożej Woli
- Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego - Etap I oraz bieżni sportowej - Etap II we wsi Kaski, gmina Baranów
- Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr ew.: 264 we wsi Stanisławów, nr ew.: 302/1, 302/2, 302/3, 542 we wsi Baranów, nr ew.: 255/5, 259 we wsi Kopiska
- Dostawa samochodu specjalnego typu bus 9-osobowy, wsparcia działań ratowniczych
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Regów dz. nr ewid. 194/2, 238/2
- Usługi edukacyjne w ramach projektu „Dziecięca akademia przyszłości” w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Baranów
- Usługi edukacyjne w ramach projektu „Dziecięca akademia przyszłości” w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Baranów - ponowne postepowanie dla czesci nr 14
- Usługi edukacyjne w ramach projektu Dziecięca akademia przyszłości w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Baranów - ponowne postępowanie dla części nr 14
- Dostawa lekkiego oleju opałowego na cele grzewcze w ilości do 40.000 litrów w sezonie grzewczym 2012/2014 do jednostek administrowanych przez Urząd Gminy w Baranowie
- Bieżace utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Baranów - część II
- ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012 dot.: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu zakup i dostawę materiałów dydaktycznych i zabawek do projektu „Szansa na edukację przedszkolną w gminie Baranów”
- ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012 dot.: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu zakup i dostawę materiałów ruchowych do projektu „Szansa na edukację przedszkolną w gminie Baranów”
-
Oświadczenia majątkowe
Radni
Kierownicy jednostek i pracownicy urzędu
Inne
Zarządzanie kryzysowe
Konsultacje społeczne
Informacje nieudostępnione
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011
Informacje
Nabór na rachmistrza
Serwis

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawdź stan spraw
Wyszukiwarka
Archiwum
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Przetargi 2012 > Dostawa paliwa - etyliny Pb-95 i oleju napędowego strona główna 

Dostawa paliwa - etyliny Pb-95 i oleju napędowego
 

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz)

Formularz oferty - Załącznik nr 1

Istotne postanowienia do umowy - Załącznik nr 2

Oświadczenie art. 22 - Załącznik nr 3

Potencjał techniczny - załącznik nr 4

Oświadczenie art. 24 - Załącznik nr 5

Informacja dotyczaca podwykonawców - Załcznik nr 6

 
Obowiązuje od: 2012-02-22   Data wprowadzenia informacji 2012-02-22 15:24:12, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Obowiązuje od: 2012-03-08   Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 12:50:14, wprowadzający: Karolina Kruk-Szymaniak, autor: Andrzej Kolek
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
 127742-2012.html
Obowiązuje od: 2012-04-22   Data wprowadzenia informacji 2012-12-27 12:08:38, wprowadzający: Michał Miastowski, autor: Andrzej Kolek

Zobacz:
 „Remont drogi gminnej nr. G000003.1 (Strumiany Dolne ) - Wyczółki - dr. gminna nr 150105W - (Pułapina Nowa) w miejscowości Strumiany Dolne dz. nr ewid 55 od km 0+000 do km 0+700” .  Dostawa paliwa - etyliny Pb-95 i oleju napędowego .  Remont drogi gminnej w miejscowości Kaski ul. Olszowa dz. nr ewid. 336 .  Remont budynku Urzedu Gminy w Baranowie .  Świadczenie usług koparko-ładowarką na terenie Gminy Baranów .  Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowościach Wyczółki i Murowaniec gmina Baranów .  Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Baranów .  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14000 euro - Dostawa laptopa, odtwarzacza CD i tablicy interaktywnej w ramach projektu "Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Baranów .  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14000 euro - Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu "Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Baranów .  Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Baranów - ponowne ogłoszenie dla części nr 30 i części nr 41 .  Remont budynku Urzedu Gminy w Baranowie .  Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Baranów .  Remont placu przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie pow. Grodziski, woj. mazowieckie dz. nr ew. 147/1 .  Remont drogi gminnej w m. Stara Pułapina gm. Baranów, pow. grodziski, woj. mazowieckie dz. nr ew. 234/1 i Przebudowy drogi gminnej w m. Murowaniec gm. Baranów, pow. grodziski, woj. mazowieckie dz. nr ew. 184 .  Remont drogi gminnej w m. Boża Wola ul. Szkolna gm. Baranów, pow. grodziski, woj. mazowieckie dz. nr ew. 147/1 .  Baranów: Remont drogi gminnej w m. Boża Wola ul. Kolejowa gm. Baranów, pow. grodziski, woj. mazowieckie dz. nr ew. 47 i 72 - etap I .  Remont drogi gminnej ul. Parkowa w Bożej Woli - etap I i przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Bożej Woli .  Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego - Etap I oraz bieżni sportowej - Etap II we wsi Kaski, gmina Baranów .  Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr ew.: 264 we wsi Stanisławów, nr ew.: 302/1, 302/2, 302/3, 542 we wsi Baranów, nr ew.: 255/5, 259 we wsi Kopiska .  Dostawa samochodu specjalnego typu bus 9-osobowy, wsparcia działań ratowniczych .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Regów dz. nr ewid. 194/2, 238/2 .  Usługi edukacyjne w ramach projektu „Dziecięca akademia przyszłości” w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Baranów .  Usługi edukacyjne w ramach projektu „Dziecięca akademia przyszłości” w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Baranów - ponowne postepowanie dla czesci nr 14 .  Usługi edukacyjne w ramach projektu Dziecięca akademia przyszłości w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Baranów - ponowne postępowanie dla części nr 14 .  Dostawa lekkiego oleju opałowego na cele grzewcze w ilości do 40.000 litrów w sezonie grzewczym 2012/2014 do jednostek administrowanych przez Urząd Gminy w Baranowie  .  Bieżace utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Baranów - część II .  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012 dot.: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu zakup i dostawę materiałów dydaktycznych i zabawek do projektu „Szansa na edukację przedszkolną w gminie Baranów” .  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012 dot.: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu zakup i dostawę materiałów ruchowych do projektu „Szansa na edukację przedszkolną w gminie Baranów” .   . 
wersja do druku